UTBILDNING: FÖRSAMLINGAR UTRUSTAS FÖR ARBETE

OTHER PHOTOS

Undervisning och publicering är ekonomiskt självförsörjande eller finansieras av donationer för ändamålet.

Bibeln, självstudiekurs

  • Läroplanet för Mission Possibles produktion "International Education Fellowship" utformades i början av 1990 talet till hjälp för kyrkornas utbildning i Östeuropa. Den är fortfarande en kraftfull och förmånligt kurs för studenter.
  • Treårig kurs, 60 läroböcker.
  • Över 1000 studenter per år i Ryssland och i Ukraina.
  • Ekonomiskt självförsörjande program.

Kvinnotidning och böcker

  • Sedan år 1997 har Mission Possible publicerat Bulgariens enda kristna tidning för kvinnor.
  • Vi översätter och publicerar kristna böcker i Bulgarien.

Seminarier

  • Seminarier och utbildningar för pastorer, ungdomsledare, kvinnor, män, själavårdare, kristna författare, troende lärare, alla församlingsmedlemmar, medarbetare i rehabiliteringscenter och till våra egna anställda.
  • Yrkesutbildning för unga romer i Bulgarien.
  • Yrkeskurser, som hjälper romska ungdomar att få ett jobb.

Kampanj

shoes for gypsy children

MISSION POSSIBLE ON FACEBOOK