OM OSS

Mission Possible Sweden är en självständig, ideell hjälporganisation som hjälper gatubarn i Ryssland och Östeuropa.

MISSION:

 • Ge bistånd och evangelium i Östeuropa till barn utom räckhall for annan hjälp. 
 • Utrusta östeuropeiska lokala kyrkor och kristna i hjälparbetet (Ef. 4:12), så att de mer effektivt kan bistå de allra mest utsatta.
 • Mission Possible Sweden är en självstandig, ideell hjälporganisation.
 • Organisation i Sverige: I Mission Possible Sweden arbetar alla ideellt, vi har inga anställda
 • Lokala, självstandiga organisationer: Mottagarländernas arbete organiseras via lokala och självstandiga systerorganisationer. 
 • Lokala medarbetare: Over 100 personer ar anställda lokalt i mottagarländerna. Utöver det tillkommer många frivilliga lokala volontärer. Vid särskilda tillfällen deltar volontärer från väst i kortare uppdrag, exempelvis vid utbildning. Annars används endast lokala hjälparbetare.

VISION:

 • Var en strategisk fungerande organisation med rätt projekt vid rätt tidpunkt. 
 • Se människan - lidande barn, ungdomar och familjer så de får helhetshjälp och kommer till tro genom vart arbete. 
 • Göra våra hjälpenheter självforsorjande och sprida hjälparbetet till nya platser.
 • Att se människor hitta sin kallelse att tjäna Gud i detta arbete både i hjälparbetet och i väst. 
 • Se den lokala kyrkan öka i antal medlemmar genom Mission Possibles arbete.

VÄRDERINGAR:

Kristna värderingar gäller for allt arbete: medkänsla, rättvisa, ansvar, förlåtelse, ärlighet, integritet. 

 • Alla människors lika värde 
 • Värdet av en familj 
 • Värdet av den lokala kyrkan 
 • Värdet av den lokala visionen. Lokala medarbetare, lokalt ägarskap och ledarskap. Värdet av det lokala kunnandet
 • Ansvar: Genomforande av hjälparbetet pa effektivaste sätt.

FINANSERING OCH ARBETSSÄTT

 • Största delen av gåvorna till vart hjälparbete kommer från privatpersoner.
 • Våra verksamhetsländers systerorganisationer samlar också aktivt in medel och donationer på plats. Bondgården och rehabiliteringscentret i Jaroslavl ar helt oberoende. 
 • Genom externa och lokal gåvoinsamling har vi trots stora ekonomiska utmåningar, kunnat bibehålla och utöka hjälparbetet. 
 • Vi ska inte klara oss ur hand i mun, utan hålla ekonomin stabil, eftersom vi bär ansvar för ett stort antal barn, ungdomar och medarbetare. 
 • Vi startar inte ett nytt hjälparbete innan det är finansierat

Kampanj

shoes for gypsy children

MISSION POSSIBLE ON FACEBOOK