NYHETSBREV JUNI-JULI 2016

Platser som vi aldrig hade åkt till, om detta arbete inte hade funnits

IGNAT IVANOV 
Verksamhetsledare Mission Possible Finland

När min far, pastor Boris Ivanov i Bulgarien, på sin tid grundade församlingen i romerslummen i Filipovt, var han den enda ”vitingen” som fick komma in i byn. Lite i taget växte bybornas förtroende till andra utomstående som följde med honom. Vi började med soppkök och läsundervisning där. Efter det har många vänner från olika länder besökt den här församlingen.

I maj besökte en grupp utlänska ungdomar en annan romerby och renoverade kyrkan där vi har vårt soppkök. Vi har haft många sådana grupper av volontärer. Ungdomarna undrade varför busschauffören inte vågade köra in i byn.

För ungdomarna var veckan de tillbringade i byn unik. De hade kommit till en plats dit ytterst få utomstående kan besöka –en avlägsen romerby i Östeuropa – och de fick en personlig kontakt med familjer och barn som Mission Possible hjälper.

Även jag har genom vårt hjälparbete besökt platser jag aldrig annars hade åkt till, och som jag inte ens har hört talas om. På samma sätt har du via vårt gemensamma hjälparbete och nyhetstidningen, fått bekanta dig med dem och de människor som bor i sådana byar och som behöver oss. I det här numret finns en sådan plats: Följ med oss till byn Palijovo!

....................................................

Byn Palijovo:

Familjer utan hopp och övergivna barn bakom en sönderskjuten väg

Bortglömd by

Vi har under några års tid arbetat i några avlägsna och fattiga byar i Ukraina. Byn Palijovo ligger cirka 35 km från Odessa, men resan tar lång tid. Delar av vägen är sönderskjuten och fylld med enorma gropar. Armén använder närliggande fält till skjutövningar.

Den avlägsna byn Palijovo är bortglömd, den ligger vid en grund havsvik. Förr levde byborna av fiske. Det var en bra tid. För några år sedan besökte några europeiska kontrollanter byn och beslutade om fiskeförbud. Fiskförädlingsfabriken stängdes och människorna förlorade sin försörjning. I de förfallna bostadshusen bor nu bara arbetslösa.

Största delen av de vuxna är alkoholiserade

På gatorna finns passiva och onyktra bybor. Stämningen är apatisk, folk sitter ute och dricker. De har inget hopp om något bättre. De få som inte dricker oavbrutet säsongsarbetar på närliggande gårdar. Den alkoholiserade delen av byborna stjäl från samma gårdar.

”Alla här röker hampa, unga som gamla”

”Alla här röker hampa, unga som gamla”, sade invånarna i Palijovo till oss. Överallt växer det tätt med hampa. Livet har spårat ur. Många bybor har suttit i fängelse i flera omgångar.

Barnen lever mitt i allt detta. De är ensamma utan vägledning och omsorg och går i byn hungriga och med trasiga kläder.

Vi håller söndagsskola i före detta fiskares hus

En mamma åkte in till staden med sina barn på grund av mannens ständiga drickande. Där var det någon som bjöd in henne till församlingen, där ledaren för Mission Possible Odessa, Oleg Kaljakin, arbetar deltid som pastor. Mamman blev troende och beslutade sig för att återvända med barnen till sin man. Hon förstod att byns barn och vuxna behöver precis det som hon själv hade hittat: evangelium och hjälp. Hon föreslog att vi skulle börja med verksamhet i Palijovo och erbjöd sitt hem för det, och mannen hade inget emot det.

Nu går ett tjugotal barn i söndagsskolan, som vårt team håller en gång i veckan. För barnen är det veckans höjdpunkt, de väntar utanför dörren! Vi tar med oss mat och kläder. Vi skaffar skolkläder till barnen och hjälper dem med läxorna, vi lär ut grunder och uppförande.

Vi har ett nära samarbete med ledarna i byn. För närvarande diskuterar vi frågan om lokaler för aktiviteter för barn och ungdomar.

I Östeuropa finns det för närvarande bra möjligheter att göra evangelisations- och hjälparbete. I praktiken är det bara våra egna resurser som begränsar.

...........................................

I rätt tid på rätt plats!

Våra medarbetare Lilja och Tanja berättar om resultatet av arbetet

 

”Jag ser att ni är annorlunda än vi. Skulle jag kunna prata med er en stund?”

När vi för ett år sedan började barnverksamheten var många föräldrar misstänksamma. Nu är de tacksamma för vårt arbete och vi har blivit vänner med många. En mamma sa: ”Jag ser att ni är annorlunda än vi. Skulle jag kunna prata med er en stund.” En stund blev en och en halv timme. Vi hade verkligen ett bra samtal och hon frågade mycket om Gud.

Vi ger familjerna olika slags hjälp beroende på vilka resurser vi har. Vår julhälsning gjorde intryck hos föräldrarna. De var förstummade när vi delade ut julpaket med nya och bra saker till barnen och familjerna!

Tragisk sprängning

     Redan från starten av arbetet upplevde vi att vi var på rätt plats i rätt tid. Nära byn finns en garnison och efter skjutövningarna går barnen ofta till området och plockar hylsor. Oturligt hittade de en odetonerad granat och började undersöka den i bostadshusets korridor. Andra barn samlades också för att se. En pappa som bodde där hörde ljud och gick för att se vad som var på gång. Förskräckt sa han till barnen att gå undan och tog försiktigt granaten för att gå bort med den. Barnen följde ändå nyfiket efter honom. Samtidigt anlände vår lilla buss till platsen och barnen sprang för att möta oss och räddades med minsta möjliga marginal, för precis då utlöstes granaten! Mannen skadades mycket svårt. Han förlorade ena armen och fick splitterskador i magen.

Mannens sjukhuskostnader och invalidisering var en katastrof för familjen, som redan tidigare levde i fattigdom. Vi hjälpte familjen med räkningarna och tar med mat och kläder till dem när vi besöker byn. Vi uppmuntrar dem och ber tillsammans med dem. De är desperat behov av stöd.

”Ni kom i exakt rätt tid!”

     Vi har haft drog- och sexualupplysning för högstadieeleverna i byns skola. Eleverna och lärarna har gett mycket bra återkoppling. Kunskaperna har varit viktigare än vad vi kanske trott från början. Vi hade till exempel en lektion om ”Hur kan du skydda dig innan äktenskapet”. Efteråt gav en flicka en lapp i vår hand: ”Ni kom precis i rätt tid. Nu vet jag hur jag ska handla!” Vi får så goda frön i dessa elevers liv – och nu vet de även vem de kan fråga mer.

Tanja (vänster) och Lilja håller drogupplysning i byn, som lider av missbruksproblem.

De här barnen och cirka 300 barn totalt deltar i aktiviteter som Mission Possible ordnar i avlägsna och fattiga byar i Ukraina.

”Vi har blivit så berörda av barnens öppenhet. Budskapet om Jesus, vår frälsare, har väckt en uppriktig tro i deras hjärtan och de har fått ett äkta förhållande till Gud. De är väldigt gärna med i våra aktiviteter och frågar mycket”, berättar ledarna.

.......................................................

Roma, getskötaren

Den mobbade pojken kommer till barnverksamheten för de yngre barnen

Byskolans lärare (i bilden ovan med sin yngre son) lämnade sitt jobb, även om hon tyckte mycket om det. För en ensamstående mamma var det omöjligt att klara sig på den minimala lönen, som inte heller betalades ut regelbundet. Den räckte inte för barnens mat, och än mindre till att täcka kostnaderna för el och vatten, för kläder och ved. För att kunna försörja sina två söner, varav en var ganska lite, köpte mamman in en ko och några getter.

Mjölken är både för eget behov och för försäljning. Några år senare har getflocken växt, och den äldre sonen Roma hjälper mamman. Pojkens dag börjar vid fem-tiden på morgonen och klockan åtta går han till skolan. När han kommer hem tar han hand om getterna och på kvällen gör han sina läxor. Det är tungt, men Roma förstår att mamma inte skulle klara sig utan hans insatser, och getterna är livsnödvändiga för familjens försörjning.

På vintern bor de nyfödda killingana i pojkarnas rum eftersom djurstallet är för kallt. Pojkarnas kläder genomsyras därför av getlukt. Roma lider mycket av mobbingen han utsätts för i skolan, och han är ensam.

När vi startade söndagsskolan började den fem år gamla lillebrodern Sasha gå dit. Vi åkte för att träffa mamman och familjen och tog med olika förnödenheter till dem. Vi berättade för mamman om de aktiviteter som vi hade börjat erbjuda i byn. Hon visade sig vara en öppen och varm människa, hon förde nyfiket dialog med oss och berättade om sitt liv. Efter besöket började även den äldre brodern gå till söndagsskolan och deltar nu entusiastiskt, även om han är betydligt äldre än de andra barnen. Han lyssnar mycket intresserat på bibelberättelserna, svarar ivrigt på lärarens frågor och ställer själv följdfrågor. Här är det inget barn som mobbas, utan alla får uppmuntran, stöd och hjälp.

Bröderna upplever sig vara övergivna av samhället. Vi försöker uppmuntra och stödja dem, och vi berättar för dem hur värdefulla och unika de är i Guds ögon och hur de frimodigt kan vara bland andra människor utan att behöva känna sig underlägsna. Vi lär dem från bibeln att de har sin egen plats och funktion.

..........................................................

"Är detta allt vad livet har att erbjuda?"

Barnverksamhetens undervisning ger ny riktning för barnen som oftast bara sett alkoholism och hopplöshet

I byn Palijovo, liksom barn i många andra byar, har barnen bara sett brist, hopplöshet och alkoholism, och i många hem möter de också våld, som så ofta hänger samman med missbruk. Föräldrar sjunker in i apati när de inte kan försörja och ta hand om sina barn, och börjar dricka mer och mer. Senare riskerar barnen att ta efter deras exempel.

Även Dimas och Genas mamma har alkoholproblem. Hemförhållandena är mycket svåra. Pojkarna kommer gärna till vår barnverksamhet och springer alltid glatt för att möta oss. Första gången de var med, gav mamman dem en mycket hård utskällning efteråt. Vi gick dit för att prata med henne. Hon kom med och tittade på barnverksamheten. Efter det lät hon barnen delta.

Dima lyssnar noga på bibelberättelserna och kan nämna exempel ur sitt eget liv kring situationer där lärdomarna tillämpas. Genom undervisningen får barnen en stabil grund för sina liv att stå på, och förstår vad som är rätt och vad som är fel. Pojkarna deltar i spel, lek och hantverk som vi jobbar med i barngrupperna. Vi lär barnen att göra vackra föremål från naturmaterial.

Vi berättar för barnen om ett annat liv i vår barnverksamhet i byn Palijovo, och vi visar dem exempel genom våra egna liv. Vi lär dem att älska sina föräldrar, och vi talar om hur viktig familjen är.

.............................................

INSAMLING FÖR AKUT RENOVERING I JEKATERINBURG

Vårt barnhem i Jekaterinburg är en plats full av aktiviteter och liv! Huset används maximalt. Vi hyser in så många barn som det bara får plats hela tiden.

Vi behöver nu göra en stor renovering oplanerat. Efter sju år av intensiv användning har vi fått korrosionsskador och läckage på byggnadens värmerörsystem. Vi måste göra en renovering direkt nu under sommaren för att huset ska kunna värmas till hösten när det blir kallt ute. Samtidigt förbättrar vi toaletter och duschutrymmen. Den uppskattade kostnaden för arbetet är ca.12 000 euro.
All hjälp för dessa extra kostnader utöver våra löpande driftskostnader är mycket varmt välkomna! Tack alla! Gåvor kan skicka med ett meddelande "Renovering", kontonumren är de samma som tidigare.

Andrei Ivanov berättar i en kort video om behovet av renovering.

DOWNLOAD NEWSLETTER AS PDF VERSION

Categories: 

Kampanj

shoes for gypsy children

MISSION POSSIBLE ON FACEBOOK