NYHETSBREV DECEMBER – JANUARI 2017

"Folket som bor i mörker har sett ett stort ljus ..." (Matt. 4:16)
En god och välsignad jul, och varmt tack för det gångna året!


IGNAT IVANOV, Verksamhetsledare

Jag öppnade Facebook för att titta på uppdateringsflödet - och min uppmärksamhet drogs till fotot av glada barn, som publicerades av söndagsskolan i romerbyn Pevtsite.

Söndagsskolan i Pevtsite? I Facebook?

Jag känner väl till romerbyn i Pevtsite i Bulgarien. Vi har drivit soppkök i kyrkan där under många år. Utifrån sett är byn en av de sämre platserna. Fälten, som är kantade av skräp, omringas av slitna bostäder tätt intill varandra. Byns bästa byggnad är kyrkan, som Mission Possible renoverade förra året med en grupp volontärer.

Pastorn är bekant till oss sedan många år, ända sedan han kom till tro vid 12 års ålder. Pastorsparets tre barn har varit vid vårt soppkök redan från tidig ålder.

En av flickorna, Angelika, hade en hjärtsjukdom. När det konstaterades att det inte fanns någon hjälp att få, var den enda utvägen bön. Fadern tog flickan i sina armar, och alla bad om läkedom. Och ett mirakel inträffade, Angelika blev frisk! Det förändrade flickans liv.

Syskonen och deras vän Bogomila har under flera år varit på våra barn- och ungdomsläger. Efter förra sommarens läger, beslutade flickorna att göra något för byns barn. Och så började de driva söndagsskola. Hittills har den hållits flera gånger i veckan. Alla byns barn är välkomna. Kyrkan är fylld med barn. I söndagsskolan gör man allt som flickorna lärt sig på lägren. De undervisar om Bibelns berättelser, bön och sånger för barn. Ivern är stor!

Söndagsskolan har också en egen Facebook-sida! Hur är det möjligt? Det frågar man sig. I dessa avlägsna byar är TV och internet via mobilen de enda nöje människorna har, och är deras kontakt med ett normalt liv. Varje stuga har en parabolantenn på taket. El har man dragit med egna konstruktioner. - Och på så sätt, kan de unga ledarflickorna ta glada bilder med en mobiltelefon på söndagsskoleträffar och publicera dem. Detta i en av de byar som är allra fattigast i Europa!

Vad händer i dessa bilder?

Dessa bilder visar att när vi hjälper och undervisar barn, växer det fram ledare som tar evangeliet vidare. De strävar framåt till det bättre och får med sig många följare!
Med saft och salta pinnar marscherar barnen i en lång rad ut på utflykt - lite längre ut på fältet. Där håller tre ledarflickor i programmet.
Från blygsamma material pysslar de. Alla är överlyckliga! Bogomil i bilden nedan är en av ledarflickorna.


Ljuset kom till byn i slummen

Vi tog med material och barnbiblar till söndagsskolan. Nästan alla i gruppen kan läsa. Arbetet som kyrkan driver bär frukt i det avseendet också. Från oktober till maj driver Mission Possible soppkök i kyrkan och även skolundervisning. Under sommaren arbetar vi med utdelning av livsmedel och andra förnödenheter.


Ljuset kom till Albanien

Besa Shapllo, ledaren för Mission Possible -arbetet i Albanien. -  Hoppets center" kristna förskolas barn lyssnar på läraren

Mission Possible började arbetet i Albanien för 25 år sedan

Mission Possibles historia i Albanien börjar i september 1991, när landet öppnade sig och folk fick religionsfrihet. Besa Shapllo hade precis kommit till tro och fick en utmanande uppgift - att leda Mission Possibles arbete bland sitt folk. Under hennes ledning har det albanska teamet hjälpt tiotusentals människor med mat, första hjälpen och evangeliet.

Ljuset kom in i Besas liv

"Allsmäktig Gud, hjälp mig!" Dessa ord skrev Besa Shapllo, lektor i engelskaspråket vid universitetet i Tirana, i sin dagbok redan år 1974. Bönen riktades till Gud, vars existens hon inte var säker på, och vilken man i det ateistiskt proklamerade Albanien inte fick tro på. Hon bad alltid Gud om hjälp när det behövdes.

År 1991 genomgick Östeuropa en politisk omvälvning. Även det samhälleliga systemet i Albanien förändrades och religionsfrihet tilläts. Besa började besöka en nybildad liten kyrka och lärde känna bibeln där. "Alla saker föll nu på plats i mitt sinne", minns hon.

Besa var en av de första kristna i det nya Albanien. Samma år började vi vårt Mission Possible -arbete i Albanien och Besa blev dess ledare!

Tidningen "Undret" är bokstavligen ett under

"Det centrala i vårt arbete har alltid varit att hjälpa nödställda och sprida evangelium", säger Besa. ”Vi har också redan från början arbetat med att hjälpa barn och unga. År 1993 började vi publicera barntidningen ”Undret” ("Mrekullia"), och ett par år senare började vi med ”Under”-klubbar, verksamhet till barn. Det var verkligen ett under att barn i Albanien nu kunde läsa en tidning som denna och komma till barnverksamheten.”

”I slutet på 1990-talet började vi hjälpa fattiga familjer runt huvudstaden. Det var starten för arbetet i Bathore, där den största delen av vår verksamhet har varit fokuserad de senaste tolv åren. Där ligger Hoppets center.”

”Syftet med arbetet är att hjälpa främst  Bathores unga generation att få en  tydlig bild av vad bibeln säger  och vad en tro på Jesus innebär för dem personligen”

"Store Gud, jag tackar Dig för allt!"

”Tack för att du har skapat mig och gett mig allt. Tack för att jag får vara med i denna verksamhet” - Den här tackbönen skrev Klead, en flicka som är med i barnverksamheten på Hoppets center. Hon har kommit dit i fyra års tid med sin bror. Klead går även på datakurs och lånar ofta böcker i biblioteket för att läsa hemma.

Ledaren för arbetet Besa växte upp i ett land, där man inte fick prata om det kristna budskapet – men det senaste 25 åren har hon med sitt team fått nå ut till tusentals barn, unga och vuxna.

Ljuset kom till Bathore.

Bathore, som ligger i utkanten av Tirana, är otroligt fattigt. De flesta har en muslimsk bakgrund.  Mission Possibles Hoppets Center har funnits där i 12 år. Namnet föreslogs av kvinnorna i Bathore, som gick där på kurser och bibelstudier.

”Alltid när vi kommer hit, återvänder vi hem med hjärtat fyllt med hopp”, sa de.

På Hoppets center anordnas en mängd olika praktiska kurser både till unga och äldre. Där finns också Bathores enda bibliotek. Genom verksamheten bekantar sig också besökarna med evangeliet. Vi anordnar regelbundet bibelkurser för kvinnor och ungdomar, träffar och event.

Syftet med kvinnoarbetet är att hjälpa Bathores kvinnor i deras svåra livssituationer att hitta tron på Jesus.

Vårt team har bekantat sig med många mödrar, som på bästa sätt försöker uppfostra och ta hand om sina barn. De lever ofta i svår ekonomisk nöd och de är också ofta offer för våld i hemmet. "Vi ger dessa familjer hjälp, pratar med mammorna, vi ber tillsammans och låter Gud göra det helande arbetet i dem.”

Tefta, som har fyra barn, är en av dessa kvinnor. Hon tror på Jesus och har därför mött mycket motstånd från sin man och hans familj.

”Vårt hem är endast ett rum. Det är byggt utan grund. När det blåser eller regnar, kommer allt in… En av mina flickor har andningsproblem. Läkarna misstänker att det kan vara latent tuberkolos. Under dessa omständigheter försämras hennes hälsa hela tiden. Min 9-åriga son har talsvårigheter. Jag tror att det beror på trauman kopplat till att han, som liten, här hemma fått se våld och skrämmande situationer.”

”Jag försöker ihärdigt hitta arbete, så att jag kan köpa mjöl till brödbakning. Det var en stor välsignelse när Mission Possibles medarbetare kom på besök med livsmedel och för att inte tala om när vi fick julklappar. ”Jag vet säkert att ni kom till vår dörr skickade av Gud, för det var en av familjens svåraste dagar. Vi hade inget att äta i skåpet… "

”Djupt inom mig vet jag att Jesus tar hand om oss, på ett eller annat sätt. När jag läser bibeln får jag kraft och jag orkar åter tro att den nya dagen blir bättre för mina kära barn, som är glädjen i mitt liv."

"Min man dricker fortfarande, men inte lika mycket. Och han är inte våldsam mot mig längre.”, berättar Tefta.

Vi startade nyligen en ny kurs på Hoppets Center för Bathores invånare: "Positiv barnuppfostran". Syftet är att förändra människors sätt att tänka och att få in hela familjer i verksamheten. Det kom flera par till första kursen. Tefta var också där – och till vår glädje även hennes man!

Tefta och barnen öppnar julklappar.


Första sändningen med babykläder skickades till Sofia, ihop plockning av moderskapspaketen började

I Bulgarien skaffar man nu hygienartiklar och utbildningsmaterial och plockar ihop moderskapspaketen. Programmets första lokala kordinatorer (i bild) är nu utbildade och deras arbete börjar. I den här fasen av projektet behövs mest pengar, ca 500kr per paket. Du kan hjälpa till genom att bidra med ett valfritt belopp, ange referens 7773 eller skriv moderskapspaket. Ett varmt tack till er alla, som möjliggör detta viktiga projekt!

DOWNLOAD NEWSLETTER AS PDF VERSION

Categories: 

Kampanj

shoes for gypsy children

MISSION POSSIBLE ON FACEBOOK