NYHETSBREV AUGUSTI-SEPTEMBER 2016

IGNAT IVANOV
Verksamhetsledare

För de minstas bästa - och samtidigt hjälp för mödrar och hela samhället

I våra hjälpregioner i Östeuropa finns det två stora behov:
1. Behov av evangeliets glada budskap
2. Behov av både omedelbar och långsiktig hjälp i utsatta situationer.

Därför är vårt mål att så effektivt som möjligt sprida evangeliet och hjälpa människor i nöd – både omedelbar hjälp och långsiktigt arbete för en permanent förbättring av deras livssituation.
Även vårt nya " för de minstas bästa" -moderskapspaketprogram uppfyller dessa behov. Det är ett utmärkt sätt att kanalisera hjälp som behövs: omedelbar materiell hjälp, men också utbildning, hälsovård, information, själslig och andlig hjälp. Det är en konkret kanal för att förmedla Guds kärlek till de mest utsatta människorna.
 
Inre förändring, information och ökad medvetenhet återspeglas också i nästa generation. När modern kommer till tro, blir fri från eventuellt missbruk, får ett hem, arbete, stöd och vägledning, får hennes barn redan från tidig ålder leva ett normalt liv. När mödrarna i romerbyarna får systematiskt råd, hjälp och stöd och de kommer med till kyrkan, har även deras barn hopp om ett bättre liv.


Moderskapspaketprogrammet ger nödställda mödrar och barn omedelbar hjälp - men också mycket mera

I paketet får mödrarna babykläder och andra förnödenheter, dessutom får de moderskaps-rådgivning, hälsovård, utbildning och andlig vägledning och stöd.

Vill du hjälpa till? Du kan donera babykläder och textilier (gäller bara i Finland):

I Finland finns det ett antal secondhand-affärer runt om i landet där vi har insamling. Ett par gånger om året samlas kläder och textilier in och levereras till hjälpdestinationerna. (Tyvärr kan vi inte hämta kläder och inte heller ta emot dem via post).

Uppdaterad lista över insamlingsställen finns på hemsidan www.mp.org och på vår Facebook-sida, "för de minstas bästa". Det finns också en lista över kläder, som vi behöver. Paketets innehåll överensstämmer med de finska riktlinjerna för moderskapspaket.

Du kan stödja inköp av varor på plats:

Förutom kläder behövs själva lådan, barnvårdsprodukter, blöjor, etc. Vi köper dem lokalt på plats för lägsta kostnad. Pengagåvor är viktiga, eftersom kostnaden per paket är ca 50 euro. Beloppet inkluderar även skriftligt material, utbildning, transport och arbetskraft. Donera valfritt belopp till PG: 901154-5 Referens 7773. Tack för din hjälp!


Vi vill bryta flickors och kvinnors spiral av hopplöshet i Bulgariens romerbyar

Bulgariens romerflickor, -kvinnor och -mödrar tillhör de mest utsatta grupperna i Europa, de har inget hopp om en förändring av livsvillkoren. Fattigdom tvingar många flickor att tigga, stjäla och prostituera sig.

Eftersom döttrars uppehälle är en börda för familjen, blir de bortgifta så unga som möjligt. Majoriteten blir mödrar redan vid 13-15 års ålder.
De unga mödrarna får normalt inte stöd, vård eller förlossningsråd i allmänhet, utan de möter sjuksköterska och läkare för första gången vid förlossningen. De har ofta inte ens grundläggande förnödenheter till barnet.

Situationen försvåras av dåliga bostäder, dålig hygien och brist på utbildning. Okunnighet och gamla metoder överförs från en generation till en annan.

Vi gör en avgörande skillnad i samarbete med kyrkor och genom moderskapspaket och utbildning!


I Ryssland hjälper vi ensamma unga mödrar som befinner sig i en hopplös situation

Under många år har vi hjälpt unga mammor i Ryssland. Vi vill nu även där kanaliseras hjälp mer effektivt med moderskapspaketet.

Tonårsflickor som bli mödrar tenderar att komma från ett alkoholisthem eller har vuxit upp på barnhem. Utan stöd från familj har de drivits ut på gatan och blivit utnyttjade. De tvingas att ta hand om sina barn i olidliga förhållanden.

Babytillbehör är en mycket stor hjälp för dem. Vi stöder dem även på andra sätt: vi ordnar med myndighetskontakter och –ärenden, vi gör renoveringar, vi köper möbler, vi hjälper att ta hand om barnet. Vid behov kan de bo med sitt barn på vårt center.

Vårt hjälpprogram ger dessa mödrar stöd just när de behöver det som mest, och de får även höra evangeliets glada budskap.


TRANSNISTRIEN

"Jag släpper aldrig din hand"

KRISTINA JAVORSKAJA
Transnistriens barnlägerledare

Marina (11), Nastja (9) och Olja (7), är tre systrar, och de har även en 13-årig bror Benjamin, som var med på vårt ungdomsläger. De är vackra, och känns som helt vanliga barn - men deras ögon reflekterar sorg och nedstämdhet.

För sex år sedan dog deras mor av en elektrisk stöt. Fadern har försökt ensam ta hand om fyra barn, men han är arbetslös och familjen har inga andra inkomster än barnbidrag. Barnen har därför tvingats till ett skolhem.
Syskonen är med i en kristen barnverksamhet, och kom på så sätt med på vårt sommarläger.

Det syntes att flickorna är från fattiga förhållanden, de hade inte med sig några som helst hygienartiklar. I början var de lite blyga och stod avsides, men blygheten smulades undan snabbt. Speciellt den yngsta, Olja, blev glad när vi kramade henne och visade henne uppmärksamhet. När vi gick hand i hand på ängen sa Olja: "Jag släpper aldrig någonsin din hand! " - och dessa ord gav mig en klump i halsen.

De flesta av barnen på lägret har liknande bakgrund. De första två dagar kunde jag knappt vänta till kvällen, för att kunna be till Gud i all den sorg jag kände när jag tänkte på dessa barns situation och behov. Var och en av barnen är viktig och älskad av Gud.

Dessa barn är i behov av Gud - och vi är de som kan förmedla denna kärlek till dem!


Regelbunden barnverksamhet igång redan i tolv byar i Transnistrien

För ett par år sedan började Mission Possible stödja verksamhet i Transnistrien. Målsättningen var att påbörja verksamhet riktad till barn, som lever i fattiga familjer eller som lever utan sina föräldrar av olika anledningar. Arbetet har fokuserats till Rybnitski-området, speciellt till byarna utan församlingar. Teamets uppdrag är att nå områdets ca 50 byar. I tolv av dessa har vi nu regelbundet barnverksamhet.

Två gånger om året, vinter och sommar, ordnar vi extra event för barn och familjer. Tanken är att det ska inspirera till att starta barnverksamhet lokalt.

I januari hölls evangelisationsevent i byarna Mokran och Voronkovon. Det deltog sammanlagt 200 barn, samt föräldrar och morföräldrar. Efter det startade barnverksamhet på lördagar eller söndagar. I Mokra fanns det ingen församlingsverksamhet innan detta kom igång.

För det mesta träffas de i hemmen. Gruppen i byn Kolbasna växte och blev så stor att de inte fick plats i ledarna Viktor och Tatjanas hem. Gruppen började träffas på idrottsplatsen. En gång när de träffades bad Viktor och Tatjana med barnen om att de skulle hitta en större lokal. Strax efter det kommer en man fram till dem. Han berättade att han bor precis bredvid idrottsplatsen och att han ofta reser. Han föreslog att de kunde träffas i hans hem, så att det inte skulle stå tomt. Barnen fick ett snabbt och konkret bönesvar!

I somras ordnades två läger, ett för 7-12-åringar och den andra för 13–16-åringar. Det var 220 barn från 17 olika byar med på lägren.

De flesta som deltog var föräldralösa eller från fattiga familjer. Lägret var en stor händelse för dem, alla var ivrigt och glatt med.

Barnen och ungdomarna är öppna för evangeliet och vill lära känna Gud.

 


Två förändrade mammor – och två små pojkar som inte behöver uppleva det mödrarna har gjort.

”En inre förändring avspeglas även till nästa generation. När mamman hittar tron, blir fri från missbruk, får ett hem, stöd och hjälp, då får barnen leva ett normalt liv redan från början.”

Det här har blivit verklighet för dessa två mödrar på rehabiliteringshemmet. När pojkarna växer upp och får höra om sina mödrars förflutna, kommer de ha svårt att tro att det är sant.

This has come true in the lives of these two mothers at one of our rehabilitation centers. Some day when these boys learn about their mothers’ pasts, it will be difficult for them to believe the stories.


Olga var alkoholist och levde flera år i tält i skogen

Olga växte upp i en alkoholistfamilj och började själv också dricka och leva gatuliv mycket tidigt. Hon bodde i skogen under flera års tid med en man som var alkoholist.

Under den tiden fick hon ett barn, som placerades hos en adoptivfamilj.

Olga tog inte hand om sig själv eller sin hälsa och hennes kropp var sliten redan som ung. Alkoholistföräldrarna fick ett barn till. Boendet var undermåligt och lilla Oleg hamnade snart på sjukhus och barnskyddsmyndigheterna ingrep. De sa att de skulle ta barnet om föräldrarna inte ordnade upp sitt liv och boende. Olga började söka efter en utväg från återvändsgränden och bad oss om hjälp. Myndigheterna godtog att hon kom till vårt center med barnet.

Arbetet med Olga var ovanligt svårt. Hon hade en svår sinnelag och ingen uppfattning av normalt liv och barnskötsel. Vi fick lära henne allt från grunden. Det tog flera månader innan vi fick någorlunda kontakt med henne och hon gick med på att klippa håret och fräscha upp sig.  Hon var helt emot andliga frågor.

Ändå tappade vi inte hoppet. Kärleken och värmen började smälta Olga. Hon hade varit hos oss över ett år, när hon tog emot Jesus och då började vi se tydlig förändring hos henne.

Olga började intressera sig för sitt yttre och framförallt att sköta sitt barn. Tidigare hade hon bara låtit pojken sitta på sängen. Hon bad om en bok som handlade om barnskötsel och -utveckling. Hon började använda råden i praktiken och frågade oss om fler tips och råd.

Vi har hjälpt Olga att få föräldra- och barnbidrag. Hon söker nu arbete och när hon har det och en förskoleplats, är mor och barn färdiga att påbörja ett självständigt liv.

En otrolig skillnad mot tidigare liv!


Svetlana var narkoman och stal från andra

Svetlana började använda droger som 17-åring. För att få pengar till sitt missbruk började hon arbeta natt på ett casino. Hon lurade spelarna på pengar. De började dock misstänka henne och hon fick sparken.

Då började hon stjäla från vänner och familjen. Hon levde dubbelliv i åtta år. När sanningen kom fram var den en stor chock för föräldrarna och syskonen.

Föräldrarna skickade iväg henne på behandling, men när hon återvände fortsatta hon med sitt narkotikamissbruk. Relationen med modern och syskonen började smulas sönder. Fadern fortsatte hoppas och ordnade ett annat rehabiliteringshem till sin dotter.

Där slutade hon missbruka och hittade en man, som precis skilt sig från sin fru. Hon var lycklig, speciellt när hon blev gravid. Men bara en månad innan barnet skulle födas, meddelade mannen att han skulle flytta tillbaka till sin förra fru.

Svetlana kollapsade.

Föräldrarna och syskonen var bredvid henne dag och natt för att hon inte skulle göra sig illa. Innan lilla Sasha-pojken föddes, kom en chock till: det konstaterades att Svetlana var Hiv-positiv, och man misstänkte att även barnet skulle vara sjukt... Efter många tester konstaterades, till allas stora lättnad, att barnet var friskt, men han kommer att följas upp några år till. Svetlana själv kom under intensiv behandling.

Bitterheten mot barnets far och alla svårigheter fick henne att börja dricka. Föräldrarna började leta efter ett rehabiliteringshem längre bort och via internet hittade Mission Possible. Svetlana gick med på att komma hit med sitt barn.

På vårt center blev Svetlana kristen nästan med en gång. Hon blev fri från inre smärta och ilska och förlät barnets far.

Hon är en väldigt god och ansvarstagande mamma. Pojken är alltid exemplariskt skött. Svetlana ber mycket och läser bibeln. Hon har blivit en stödperson för de andra mammorna. Hon hjälper och uppmuntrar nykomlingar. Svetlana skulle vilja ha en lägenhet från någon ny stad, men vet inte än var hon ska leta. Hon har lämnat även detta, i Guds händer.


Nyheter från byn Palievo: Sommarläger och local

I förra numret berättade vi om barnen i byn Palijovo. Från denna lilla by, får vi goda nyheter. Byn är en av de åtta byarna, som vi riktar vårt arbete till i Odessa. Skolan har gett oss tillgång till ett klassrum, för vår barnverksamhet. I juni höll Mission Possibles team också ett barnläger, efter förfrågan från skolledningen. 

Våra medarbetare Tanja och Lilja berättar:

”Under hela skolåret hade vi utbildnings- och upplysnings lektioner om olika ämnen. Både elever och lärare tog alltid emot oss med värme och glädje. Rektorn bad oss också leda sommarlägret och det gjorde vi gärna. Vi förberedde ett intressant program, och under två veckor var vi dagligen på skolan. Varje morgon väntade barnen ivrigt vid porten. Sista dagen, när det var avslutningsfest, frågade de om vi kunde fortsätta programmet. De var mycket ledsna, när de hörde att vi inte kunde besöka byn i slutet av sommaren. Det var vemodigt att skiljas från barnen för ett tag, men vi hoppas och ber att vi kan fortsätta nästa termin med lektioner i skolan och annan verksamhet för barnen.”

 

DOWNLOAD NEWSLETTER AS PDF VERSION

 

 

Categories: 

Kampanj

shoes for gypsy children

MISSION POSSIBLE ON FACEBOOK