HÄR FINNS VI

RYSSLAND

  • Moskva
  • Jaroslavl
  • St Petersburg
  • Asbest
  • Jekaterinburg
  • Ufa
  • Krasnojarsk

UKRAINA
BULGARIEN
ALBANIEN

MOSKVA

I Moskva har Mission Possible ett barnhem för barn, som flytt från sina hem, övergivits eller har missbrukande föräldrar. Vi startade arbetet i Moskva år 1995 med gatupatruller och det är vår äldsta hjälpdestination.

JAROSLAVL

Utanför Jaroslavl har Mission Possible en stor bondgård och rehabiliteringscenter för missbrukare. Det finns plats för ca 50 personer på centret. Bondgården startades år 2000. Efter det har flera nya byggnader byggts, åkrarna har utökats och nya maskiner har införskaffats.

Rehabiliteringsprogrammet pågår ett år, men vid behov förlängs tiden. Många av dem som är på rehabilitering har använt tunga droger under flera år och deras liv är ofta på ruinens kant. För dem har centret varit sista utvägen för ett nytt liv.

S:t PETERSBURG 

I S:t Petersburg har Mission Possible två barnhem för övergivna barn och för barn från hem med missbruk. Det ena hemmet är för kortsiktigt boende upp till ett år och den andra för tillsvidare boende.

ASBEST

I Asbest har Mission Possible ett rehabiliteringshem för drog- och alkoholberoende mödrar och deras småbarn och för gravida ungdomar – en sällsynt rehabiliteringsform i Ryssland. Många familjer har helats under det ettåriga rehabiliteringsprogrammet, hittat ett nytt liv, och klarar sig nu självständigt. Under året finns det över 50 familjer i hemmet. 

ALAPAEVSK

I Alapaevsk har Mission Possible ett rehabiliteringshem. Det är en filial till rehabiliteringshemmet I Asbest och öppnades år 2010. Alapaevsk ligger ca 10 mil från Asbest och har 70.000 invånare. Lokalerna rymmer upp till 5 familjer. I slutet av år 2012 fick vi ett större hus för verksamheten.

JEKATERINBURG 

I Jekaterinburg har Mission Possible ett barnhem, som öppnades år 2009. Här finns även gatupatrull och dagcenter för gatubarn och –ungdomar. 

Sedan år 2004 har gatupatrullen delat ut mat till gatubarn och –ungdomar i källare och värmetunnlar och hjälpt dem att lämna gatulivet. Gatupatrullen hjälper regelbundet även tonårsmammor med deras barn, samt gatubarnens och –ungdomarnas familjer.

På dagcentret får gatubarnen och –ungdomarna undervisning och de uppmuntras att prata om sina problem.

Auktoriserade av staden, organiserar vi gratis HIV-tester. Vi slussar de smittade in i vården och hjälper dem i deras livssituation. En av sex som testas är HIV-positiv.

UFA 

I Ufa har Mission Possible gatupatrull och ett dagcenter. Gatupatrullen besöker regelbundet flera platser och delar ut mat. På dagcentret får barnen och ungdomarna möjlighet att tvätta sig och delta i olika aktiviteter. 

Vi möter ideligen nya barn som rymt från statliga barnhem eller från sina egna hem. Många av ungdomarna är drogberoende, självmordsbenägna och lever på prostitution. 
De läger som Mission Possible ordnat har varit en vändpunkt i många ungdomars liv. Teamet besöker även ungdomar i fängelserna och deras familjer. 
Hösten år 2009 öppnades en liten lägenhet för tillfälligt boende för gatuungdomar som rehabiliteras.

ZLATOUST

I Zlatoust har Mission Possible ett dagcenter och ett team av volontärer. Teamet besöker familjer i kris. 10 familjer och 35 barn får regelbunden hjälp. 50 barn och ungdomar besöker dagcentret. För barnen organiseras sommarläger.

KRASNOJARSK

I Krasnojarsk har Mission Possible ett barnhem.
Sedan starten år 2000 har Mission Possible hjälpt och räddat övergivna barn från gatan och från hem med missbruk. För hundratals barn har barnhemmet varit en kanal till ett normalt liv.

TSHELJABINSK

I Tsheljabinsk har Mission Possible ett rehabiliteringscenter för mammor och barn i en liten lägenhet. I lägenheten bor tre mammor med sina barn.

UKRAINA

I Odessa, vid Svarta havet, har Mission Possible ett barnhem och hjälppatrull. Hjälppatrullen besöker fattiga byar i närområdet och hjälper barn och familjer och organiserar aktiviteter.

Den andra verksamhetsgrenen handlar om bibeldistanskurser. Kurserna har årligen 700-1000 studenter. Även seminarier och bokhandel finns.

BULGARIEN

I Bulgarien har Mission Possible varit verksam i 20 år och bedriver undervisnings-, publicerings- och hjälparbete där. Vi arrangerar varje år ett antal utbildningsseminarier för kyrkans anställda och medlemmar. Vi publicerar en kristen damtidning och andlig litteratur.

Sedan år 1998 har Mission Possible anordnat utdelning av mat och undervisning för barn och ungdomar i romerslummen i Bulgarien. Vi når regelbundet ca 300 barn/år i 5-6 slumområden. Programmet bedrivs i samarbete med lokala församlingar och i deras lokaler. Vi har publicerat en läsebok för läsundervisningen. Även de vuxna har lärt sig läsa med hjälp av boken.
Vi anordnar stödundervisning och yrkesutbildningskurser, så att ungdomarna fullföljer sin utbildning och får ett yrke. Vi har också delat ut getter och jordbruksmark till de allra fattigaste familjerna i romerbyarna.

Mission Possible har ett kontor i Sofia, samt en ny stor verksamhets- och kurscenter i Dobromirka i centrala Bulgarien. Centret ordnar en mängd olika kurser, stöd för kvinnor som har utsätts för våld samt läger för barn och ungdomar.

ALBANIEN

I Albanien inledde Mission Possible verksamhet direkt efter landets politiska reformer. Verksamhetsledaren Besa Shapllo har startat ett antal arbetsformer, bland annat tv-program, förlagsverksamhet, utbildning, humanitärt bistånd, evangelisation och etablering av kyrkor. Barntidningen Mrekullia (Under) når mer än 27.000 barn. 
Aktivitetscentret, Hoppets Center, i Bathore nära Tirana organiserar aktiviteter för hundratals barn, ungdomar och kvinnor.

Kampanj

shoes for gypsy children

MISSION POSSIBLE ON FACEBOOK