Barn: Hjälp till de mest utsatta

OTHER PHOTOS

Arbete på gatan

 • Gatupatrullerna träffar årligen hundratals barn, hjälper dem att klara sig och att komma bort från gatan. De flesta ungdomar som tillfälligt eller permanent lever pa gatan, har flytt hemmets alkoholmissbruk. De skadas snabbt av gatulivet, som ar fylld av våld, droger och hopplöshet.
 • Gatupatrullerna besöker regelbundet de platser där barn och ungdomar bor, t.ex. rörtunnlar, källare och övergivna hus 
 • Hjälp till rehabilitering: drogberoende ungdomar får hjalp att komma till rehabiliteringscenter
 • Tonårsmammor och deras barn får hjälp till ett normalt liv 
 • Mat och medicinsk hjälp
 • Hjälp att få identitetshandlingar: familjesituationer utreds
 • Hjälp att ordna studieplats, arbetsplats och bostad
 • Kärlek, omsorg och vänskap.

Barnhem – en väg bort från gatan

I vara sju barnhem bor årligen ca 150 barn. Våra hem är för dem en väg till ett normalt liv. Barnen får hjalp till att läkas och helas fysiskt, psykiskt och socialt.

 • Familjar omgivning.
 • De yngsta barnen ar bebisar, vars föräldrar ar på rehabilitering
 • Barnen bor i hemmet från några månader upp till flera år, beroende pa livssituationen.

Hjälp till romerbarnen i slummen i Bulgarien

 • Mission Possible har arbetat for att hjälpa Bulgariens romerbarn sedan år 1998. 
 • Målsattningen ar att bryta misarens ekorrhjul. Hjälp till uppehålle och utbildning. Stöd, speciellt för flickor, för att få utbildning och yrke och minska antalet tonarsäktenskap.
 • Soppkök: Utdelning av mat och kläder.
 • Verksamheten i slummen sker i sammarbete med de lokala romerförsamlingarna. Kvinnliga frivilligarbetare hjälper till i köket.
 • Stödundervisning till barn i skolåldern och yrkesundervisning för ungdomar.
 • Regelbunden hjälp till ca 400 barn årligen.
 • Betydande resultat: liv som forändrats, uppskattning for utbildning, förändring i tänkesätt, andligt uppvaknande bland romer.

Kampanj

shoes for gypsy children

MISSION POSSIBLE ON FACEBOOK