Keitä olemme

Mission Possible on kristillinen lähetys- ja humanitaarisen avun järjestö, jonka kohdemaat ovat Itä-Euroopassa.

MISSIO:

 • Viedä apua ja evankeliumia Itä-Eurooppaan.
 • Varustaa Itä-Euroopan paikallisia seurakuntia ja uskovia palveluksen työhön (Ef. 4:12), jotta he voisivat tehokkaammin viedä kärsiville ja  etsiville ihmisille evankeliumin sanoman, kokonaisvaltaista apua sekä Raamatun mukaista opetusta.

ORGANISAATIO

 • Olemme itsenäinen yhdistys, joka toimii kristillisten arvojen pohjalta.
 • Laaja yhteistyöpohja – teemme yhteistyötä erilaisista evankelisista taustoista tulevien henkilöiden ja seurakuntien kanssa sekä muiden hädänalaisten lasten ja nuorten hyväksi toimivien järjestöjen kanssa.
 • Mission Possiblella on viisi sisarorganisaatiota lännessä (Suomi, Ruotsi, Iso-Britannia, Hollanti ja USA) sekä 10 paikallista itsenäistä organisaatiota Itä-Euroopassa (Venäjä, Ukraina, Bulgaria, Albania). Kohdemaiden työtä kehitetään yhdessä. Läntiset organisaatiot ovat taloudellisesti ja rakenteellisesti toisistaan riippumattomia. Ne tukevat samoja yhteisiä projekteja Itä-Euroopassa.
 • Kevyt organisaatiorakenne. Läntisissä organisaatioissamme on yhteensä vain muutama koko- tai osa-aikainen työtekijä.
 • Liikkuvuus: Toimimme lähes paperittomista kotitoimistoista käsin, hyödynnämme tekniikkaa.
 • Kohdemaidemme työ on organisoitu paikallisten, itsenäisten sisarorganisaatioiden kautta.
 • Kohdemaissa on yli 100 paikallista palkattua työntekijää ja yli 200 vapaaehtoista avustajaa.
 • Vain erityistarpeissa lähetämme ulkomaalaisia työntekijöitä lyhytaikaisiin tehtäviin, esim. koulutus- tai rakennustehtäviin. 

 VISIO:  

 • Nähdä kärsivien lasten, nuorten ja perheiden saavan  kokonaisvaltaista apua ja tulevan uskoon työmme kautta.
 • Nähdä työkohteiden työmme tulevan omavaraiseksi ja leviävän uusiin kohteisiin.-Nähdä ihmisten löytävän kutsumuksensa palvella Jumalaa tämän työn kautta niin työkohteissa kuin lännessä.
 • Nähdä paikallisseurakunnan kasvavan määrässä ja tiedossa Mission Possiblen työn kautta.

 ARVOT:   

 • Kristillisten arvojen soveltaminen kaikkeen työhön: myötätunto, oikeamielisyys, tasapuolisuus, vastuullisuus, anteeksiantavuus, rehellisyys, nuhteettomuus, ihmisen arvon kunnioitus.
 • Heikoimpien arvostaminen ja auttaminen
 • Perheen arvostaminen
 • Seurakunnan arvostaminen
 • Paikallisen näyn arvostaminen. Paikallisten työntekijöiden, paikallisen omistajuuden ja johtajuuden rakentaminen.
 • Vastuullisuus kaikessa toiminnassa. 

 TOIMINTATAVAT JA TYÖN RAHOITUS  

 • Pyrimme siihen, että teemme oikeita asioita oikeaan aikaan.
 • Pyrimme mahdollisimman kustannustehokkaaseen toimintaan. 
 • Rahoitus perustuu yksityisille lahjoitusvaroille ja kampanjatuotteille.
 • Kohdemaiden sisarjärjestömme keräävät myös aktiivisesti varoja ja tavaralahjoituksia paikan päältä. Maatila ja kuntouskeskus Jaroslavlissa ovat kokonaan omavaraisia.
 • Läntisen ja paikallisen keräyksen tuotolla olemme suurista taloudellisista haasteista huolimatta pystyneet ylläpitämään ja laajentamaankin työtä.

Kampanja

NÄE LAPSI

Kampanja

FACEBOOK